معرفی کتاب

مردان انديشه: پديدآورندگان فلسفه معاصر
موضوع:
فلسفه
فيلسوفان جديد - قرن 20
فيلسوفان جديد - مصاحبه‌ها
پديدآورنده:
عزت‌الله فولادوند
برايان مگي
ناشر:

طرح نو

558 صفحه - رقعي (شوميز) - 50000 ريال - چاپ 3 - 2000 نسخه
کد کنگره:4م7م/B804
شابك:1-022-489-964
رده ديوئي:190
تاريخ نشر:13/08/82
گزيده متن كتاب چکيده :

+ نوشته شده در  Sat 11 Apr 2009ساعت   توسط   | 

ادبيات ايران در ادبيات جهان
موضوع:
ادبيات تطبيقي - فارسي و اروپايي
ادبيات غرب - تاثير ايران
پديدآورنده:
اميراسماعيل آذر
آزيتا جمشيدنژاداول
ناشر:

سخن

536 صفحه - وزيري (گالينگور) - 85000 ريال - چاپ 1 - 1650 نسخه
کد کنگره:4آ9الف/PN879
شابك:978-964-372-276-0
رده ديوئي:809
تاريخ نشر:08/04/87
گزيده متن كتاب چکيده :
ادبيات تطبيقي مطالعه‌اي است بين فرهنگي از طريق آثار ادبي كه بهترين نماد و نمود هر حوزه‌ي تمدني است. بنابراين اگر بناست مقايسه و تطبيقي بين ميراث ادبي دو قوم انجام گيرد، لزوما بايد برخوردي فرهنگي بين دو تمدن در گذشته يا حال وجود داشته باشد. اين برخورد مي‌تواند بر اثر روابط جغرافيايي، تاريخي و يا حتي تسلط نظامي ايجاد شده باشد. به طور مثال، مناسبات فرهنگي عميقي كه بين ايران و هند و اعراب و كشورهاي آسياي ميانه وجود دارد و يا ارتباط تمدني بين يونان و روم و اروپا و آمريكا باعث شده است كه آثار ادبي مشابهي در اين جوامع و اقوام آفريده شود. كشف رمز و راز اين همانندي‌ها و دادوستدها صورت مي‌گيرد: عوامل انتقال تاثيرات مختلف از ادبيات ملتي به ملل ديگر به بررسي گونه‌هاي ادبي مثل حماسه، نمايش‌نامه و...؛ بررسي موضوع‌هاي ادبي؛ بررسي منابع نويسنده؛ بررسي جريان‌هاي فكري؛ و تاثير و تاثر شاعران و نويسندگان هر ملتي از يك‌ديگر؛ كتاب حاضر به تاثير زبان و ادبيات فارسي بر ادبيات كشورهاي ديگر به خصوص كشورهاي اروپايي در قرن نوزدهم (دوره‌ي ويكتوريا) اختصاص يافته است. برخي از موضوعات از جمله تاثيرپذيري از شرق، داستان‌هاي هزار و يك شب و كليله و دمنه به دليل اهميت يافتن در طول تاريخ، بيش‌تر مورد توجه قرار گرفته است. تحقيق حاضر، بيش‌تر به شخصيت‌هاي برجسته از جمله فردوسي، خيام، عطار، نظامي، مولوي، سعدي و حافظ و تاثير آن‌ها بر جهان غرب اختصاص يافته است.
+ نوشته شده در  Sat 11 Apr 2009ساعت   توسط   | 

ادبيات ايران در ادبيات جهان
موضوع:
ادبيات تطبيقي - فارسي و اروپايي
ادبيات غرب - تاثير ايران
پديدآورنده:
اميراسماعيل آذر
آزيتا جمشيدنژاداول
ناشر:

سخن

536 صفحه - وزيري (گالينگور) - 85000 ريال - چاپ 1 - 1650 نسخه
کد کنگره:4آ9الف/PN879
شابك:978-964-372-276-0
رده ديوئي:809
تاريخ نشر:08/04/87
گزيده متن كتاب چکيده :
ادبيات تطبيقي مطالعه‌اي است بين فرهنگي از طريق آثار ادبي كه بهترين نماد و نمود هر حوزه‌ي تمدني است. بنابراين اگر بناست مقايسه و تطبيقي بين ميراث ادبي دو قوم انجام گيرد، لزوما بايد برخوردي فرهنگي بين دو تمدن در گذشته يا حال وجود داشته باشد. اين برخورد مي‌تواند بر اثر روابط جغرافيايي، تاريخي و يا حتي تسلط نظامي ايجاد شده باشد. به طور مثال، مناسبات فرهنگي عميقي كه بين ايران و هند و اعراب و كشورهاي آسياي ميانه وجود دارد و يا ارتباط تمدني بين يونان و روم و اروپا و آمريكا باعث شده است كه آثار ادبي مشابهي در اين جوامع و اقوام آفريده شود. كشف رمز و راز اين همانندي‌ها و دادوستدها صورت مي‌گيرد: عوامل انتقال تاثيرات مختلف از ادبيات ملتي به ملل ديگر به بررسي گونه‌هاي ادبي مثل حماسه، نمايش‌نامه و...؛ بررسي موضوع‌هاي ادبي؛ بررسي منابع نويسنده؛ بررسي جريان‌هاي فكري؛ و تاثير و تاثر شاعران و نويسندگان هر ملتي از يك‌ديگر؛ كتاب حاضر به تاثير زبان و ادبيات فارسي بر ادبيات كشورهاي ديگر به خصوص كشورهاي اروپايي در قرن نوزدهم (دوره‌ي ويكتوريا) اختصاص يافته است. برخي از موضوعات از جمله تاثيرپذيري از شرق، داستان‌هاي هزار و يك شب و كليله و دمنه به دليل اهميت يافتن در طول تاريخ، بيش‌تر مورد توجه قرار گرفته است. تحقيق حاضر، بيش‌تر به شخصيت‌هاي برجسته از جمله فردوسي، خيام، عطار، نظامي، مولوي، سعدي و حافظ و تاثير آن‌ها بر جهان غرب اختصاص يافته است.
+ نوشته شده در  Sat 11 Apr 2009ساعت   توسط   | 

مشخصات كتاب


در آغوش كافر
موضوع:
ايران - مهاجرت
مهاجرت - داستان
پديدآورنده:
اصغر اندرودي
اشرف عديلي
بهزاد يغمائيان
ناشر:

نشر البرز

464 صفحه - رقعي (شوميز) - 39000 ريال - چاپ 1 - 2000 نسخه
کد کنگره:4د7ي/JV8741
شابك:9-499-442-964
رده ديوئي:304.855
تاريخ نشر:08/08/85
گزيده متن كتاب چکيده :
اين مجموعه حاوي داستان‌هايي است كه در خصوص مهاجرت به خارج از كشور و تبعات آن به نگارش درآمده است. از جمله‌ي اين مهاجران مي‌توان از شادي و نيما از ايران، شاهرخ خان از افغانستان، روبرتو از آنگولا، ونور از سودان اشاره كرد. به تصريح نگارنده: "آنان در طي سفر در دام تبهكاران افتاده و بيماري قوايشان را تحليل برده بود. آنان تنها خواستار مكاني ان بودند كه در صلح و آرامش به كار و زندگي مشغول شوند و به زندگي‌اشان سروساماني دهند. اما در پروازشان به مرزهايي برخوردكرده بودند، خط‌هايي كه نمي‌توانستند از آن‌ها عبور كنند. اين سرگذشت و حكايت آنان است".
+ نوشته شده در  Sat 11 Apr 2009ساعت   توسط   | 


گاوخوني: يك داستان
موضوع:
داستانهاي فارسي - قرن 14
پديدآورنده:
جعفر مدرس‌صادقي
ناشر:

نشر مركز

112 صفحه - رقعي (شوميز) - 10000 ريال - چاپ 4 - 2000 نسخه
کد کنگره:2گ427د/PIR8203
شابك:1-763-305-964
رده ديوئي:8fa3.62
تاريخ نشر:22/02/83
گزيده متن كتاب چکيده :
در اين داستان پسرك پرشر و شوري به جواني رويابين و گوشه‌گير مبدل مي‌شود كه خواب‌هايش را يادداشت مي‌كند. در تمامي اين خواب‌ها زاينده رود جريان دارد و راوي خود و پدر را در حال آبتني يا قايقراني بر آن مي‌بيند. وحشت از غرق شدن در آب، هر بار سبب بيداري او مي‌شود. او جواني است بيكار كه با دوستانش در آپارتماني مجرد زندگي مي‌كند. راوي شبانه وقتي همه خوابند به آشپزخانه مي‌رود تا خواب‌هايش را از پدر و رودخانه بنويسد. او مي‌نويسد تا از يادها رها شود....
+ نوشته شده در  Mon 12 Jan 2009ساعت   توسط   | 

سيماب و كيمياي جان
موضوع:
داستانهاي فارسي - قرن 14
پديدآورنده:
رضا جولايي
ناشر:

نشر افق

264 صفحه - رقعي (شوميز) - 18000 ريال - چاپ 1 - 2200 نسخه
کد کنگره:9س8و/PIR8011
شابك:0-066-369-964
رده ديوئي:8fa3.62
تاريخ نشر:28/12/81
گزيده متن كتاب چکيده :
رمان "سيماب و كيمياي جان "ماجراي مردي است كه در بين گروه‌هاي مسيحي بزرگ شده و در دربار مغولان به مقام سرداري رسيده است .او در يكي از لشكركشي‌ها با زني به نام "مارتا "روبه‌رو مي‌شود و به او سخت دل مي بازد ; سپس بر خلاف رسم مغولان، مارتا را به خدمت خان نمي‌فرستد و با او مي‌گريزد . اين سردار خشن در عين حال هنرمندي شيفته است كه تصويري از مارتا مي‌نگارد ;اما مارتا گرچه مديون اوست، در دل ميلي به او ندارد ....
+ نوشته شده در  Mon 12 Jan 2009ساعت   توسط   | 

كافه نادري
موضوع:
داستانهاي فارسي - قرن 14
پديدآورنده:
رضا قيصريه
ناشر:

ققنوس

200 صفحه - رقعي (شوميز) - 16000 ريال - چاپ 1 - 1650 نسخه
کد کنگره:2ك9ي/PIR8180
شابك:6-468-311-964
رده ديوئي:8fa3.62
تاريخ نشر:18/11/82
گزيده متن كتاب چکيده :
اين رمان تصويري از "كافه نادري" در دوره گذشته است كه تني چند از نويسندگان و شاعران و روزنامه نگاران در آن جمع مي آمدند. در اين رمان "ناصر راهبان"، نويسنده كتابي به نام "لاله موران" است كه با يك اتهام واهي دستگير مي شود. كتابي كه مي گفتند او در آن با استعاره نويسي، سلطنت را مسخره كرده است. به همين سبب يك شب او را در ميدان تجريش دستگير مي كنند و بعد هم باقي ماجرا... زندان و بازجويي وتفتيش و مانند آن. پس از چندي دگر بار به او اتهام مي زنند كه به دختري جوان تعدي كرده است كه در پي آن، باز زنداني مي شود؛ اما اين بار كه از زندان مرخص مي گردد حرف هايي مي شنود كه نمي داند سر منشا آنها كجاست؛ اما بعد درمي يابد كه از كجاها ناشي مي شود. شايد هم فروش خوب كتابش باعث حسادت بعضي ها و اين شايعه ها شده است.
+ نوشته شده در  Mon 12 Jan 2009ساعت   توسط   | 

مشخصات كتاب


بازي‌نامه‌ي فرشته‌ها بوي پرتقال مي‌دهند: صورت‌خواني در سه معركه
موضوع:
داستانهاي فارسي - قرن 14
پديدآورنده:
حسن بني‌عامري
ناشر:

نيلوفر

328 صفحه - رقعي (شوميز) - 39000 ريال - چاپ 1 - 2200 نسخه
کد کنگره:43ف884ن/PIR7963
شابك:9-304-448-964
رده ديوئي:8fa3.62
تاريخ نشر:09/08/86
گزيده متن كتاب چکيده :
"فرشته با بوي پرتقال" داستان پسري است از طبقه‌ي محروم كه به سختي به درس و معلمش احساس دلبستگي دارد. در همسايگي آن‌ها پيرزني است تنها كه پسرك گاه به او سرزده و به دردل‌هايش گوش مي‌سپارد. پيرزن براي او از فرزندانش حكايت مي‌كند؛ دو پسر و يك دخترش كه حالا هريك در گوشه‌اي از عالم به زندگي مشغول هستند و او را فراموش كرده‌اند؛ از روزگار گذشته كه طبابت سنتي را از پدر آموخت و آن را در شفاي بيماران به كار گرفت؛ و از همسرش كه داروي هيچ پزشكي به كارش نيامد و حتي جوشانده‌هاي زن نيز راه به جايي نبرد و مرد نفس‌هاي آخر را كشيد، حالا فرزندان، او را مسئول مرگ پدر مي‌دانند. پسر علاقه‌ي زيادي به پيرزن احساس مي‌كند. روزي بر اثر يك سوء تفاهم از سوي ناظم مدرسه به سختي تنبيه شده و دستش آسيب مي‌بيند. پيرزن به اصرار صاحب‌خانه دستش را پانسمان مي‌كند اما پس از آن غيبش مي‌زند. پسر غمگين از بي‌عدالتي‌اي كه با او شده از درس و مدرسه دل مي‌كند و ديگر حاضر به حضور در مدرسه نيست، نبود پيرزن بيش‌تر دلگيرش مي‌كند تا روزي كه پنهاني وارد خانه‌ي او شده و متوجه مي‌شود كه زن مهربان از هراس اين كه مبادا مرهمش بر دست پسر فايده‌اي نداشته باشد و بالعكس به او آسيب برساند خود را در خانه زنداني كرده است. پسرك دچار آرامش خيال مي‌شود و در پي آن تصميم مي‌گيرد مجددا به مدرسه بازگردد. معلم مهربان در مرخصي به سر مي‌برد و كلاس به وسيله‌ي ناظم اداره مي‌شود. در بدو ورود ناظم به كلاس، وجود دسته‌اي گل روي ميز او را به خود آورده و متوجه اشتباهش مي‌كند. كتاب پيش رو علاوه بر فرشته با بوي پرتقال، شامل دو داستان ديگر با نام "باباي آهوي من باش" و "خانه‌ي شبگردها دورست" است.
+ نوشته شده در  Mon 12 Jan 2009ساعت   توسط   | 

عشق و بانوي ناتمام
موضوع:
داستانهاي فارسي - قرن 14
پديدآورنده:
اميرحسن چهل‌تن
ناشر:

موسسه ‌انتشارات‌ نگاه

200 صفحه - رقعي (شوميز) - 14000 ريال - چاپ 1 - 5000 نسخه
کد کنگره:
شابك:0-58-6736-964
رده ديوئي:8fa3.62
تاريخ نشر:25/01/81
گزيده متن كتاب چکيده :
محور اصلي رمان "عشق "است ;عشق‌هاي تلف شده، بي عاقبت و ناتمام .رمان حاوي پنج بخش است .دو شخصيت در مقام نويسنده يكي پس از ديگري در رمان ظاهر مي‌شوند .اين دو شخصيت قرار است خاطرات بانويي پير را تحرير كنند . نويسنده نخست، در بحراني‌ترين لحظات از ادامه كار سر باز مي‌زند و آن را به دست نويسنده ديگري مي‌سپارد .توفيق ديدار بانوي پير براي نويسنده جديد حاصل نمي‌شود و او خود تصميم مي‌گيرد تا براي ادامه حكايت، پاياني بينديشد . اما در اين ميان چند پرسش اساسي در ذهن او مطرح مي‌گردد" :اين بانوي عاشق آيا از آغاز وجودي خارجي داشته است؟"، "آيا او ساخته ذهن نويسنده نخست نبوده است؟"، "آيا انبوه پيچيده خاطرات رازي را در خود پنهان كرده است؟"، "آيا اساسا هدف از نوشتن روشن ساختن حقيقت است يا پنهان كردن آن؟"، "عرف، اخلاق، عادت و سنت آيا در ايجاد ارتباط خلاق انساني مانع ايجاد مي‌كنند؟ "و "جهاني كه مردان را به شيطنت جنسي تشويق مي‌كند آيا چنين شيطنتي را از جانب يك زن به رسميت مي‌شناسد؟ "با همه آنچه ياد شد، دشواري "نوشتن "نيز مضمون ديگر اين رمان است .
+ نوشته شده در  Mon 12 Jan 2009ساعت   توسط   | 

سگ و زمستان بلند
موضوع:
داستانهاي فارسي - قرن 14
پديدآورنده:
اصغر اندرودي
شهرنوش پارسي‌پور
ناشر:

نشر البرز

352 صفحه - رقعي (شوميز) - 22000 ريال - چاپ 1 - 3000 نسخه
کد کنگره:8س47الف/PIR7981
شابك:5-375-442-964
رده ديوئي:8fa3.62
تاريخ نشر:07/07/82
گزيده متن كتاب چکيده :
اين داستان روايت دختر جواني است به نام "حوري "كه همچون شاهدي خاموش به زندگي خانواده خود و اهالي محله مي‌نگرد و بي قراري‌هاي خويش را در وضعيت غيرانساني توصيف مي‌كند .او با طنز و حساسيت به زناني كه در روضه‌خواني شركت كرده‌اند مي‌نگرد .از ماجرايي كه زندگي او را دگرگون كرده سال‌ها مي‌گذرد و حالا اين مجلس روضه‌خواني مرگ برادرش "حسين "را تداعي مي‌كند .حسين جوان روشنفكر، پس از سال‌ها حبس به خانه باز مي‌گردد .محيطي كه به آن باز مي‌گردد محيط مصرف زده سال‌هاي رفاه كاذب است ;سال‌هاي آغازين دهه 1350كه افزايش درآمد نفت، تب زمين را در ميان طبقات فوقاني و ميانه جامعه وحدت بخشيد . او زندگي خانواده را كه در پي جريان روز رفته، بي هويت و رنگ باخته مي‌بيند و نمي‌تواند با آن كنار بيايد .حسين و حوري از نسل تازه‌اي برخاسته‌اند كه نمي‌خواهند در مسير مالوف و بي نياز از تفكر، گذشته را تكرار كنند .براي مثال، گذشته همان "عمو بزرگ "است با ديدگاه سياسي ارتجاعي‌اش "پدر "است كه به نشانه پدرسالاري حاكم، تجسمي بي‌رحمانه يافته و "مادر "است كه موجودي حقير و بي اراده در بند سنن عتيق تصوير شده است .حسين مرحله به مرحله سعادت خويش را از دست مي‌دهد .كابوس‌هاي دوران زندان و ياد ياران خرد شده زير شكنجه‌ها، ذهنش را شب و روز جولانگاه خويش ساخته است .او نه تنها موجد تحولي در خانواده نمي‌شود، خود نيز به مشروب‌خواري و هرزه‌گردي روي مي‌آورد .حسين كه پناهگاه‌هايش ـ عقيده، عشق، خانواده ـ را يكي پس از ديگري از دست داده ديوانه‌اي ولگرد مي‌شود و مي‌ميرد ;اما سقوط و مرگ او همواره بر ذهن حوري ـ تنها فرد نزديك به حسين ـ سنگيني مي‌كند و از اين رو مسير زندگي او را تغيير مي‌دهد .بدين سان كه او را از سبك سري‌هاي نوجواني به كابوس‌هاي شكنجه شدگان سرخورده پرتاب مي‌كند و تغيير جسمي و روحي‌اش را باعث مي‌شود ....
+ نوشته شده در  Fri 9 Jan 2009ساعت   توسط   | 

مشخصات كتاب


سفر به گراي 270 درجه (رمان)
موضوع:
داستانهاي فارسي - قرن 14
پديدآورنده:
احمد دهقان
ناشر:

سازمان تبليغات اسلامي، حوزه هنري، شركت انتشارات سوره مهر

264 صفحه - رقعي (شوميز) - 24000 ريال - چاپ 1 - 2200 نسخه
کد کنگره:7س7ه/ 8055 PIR
شابك:1-944-471-964
رده ديوئي:8fa3.62
تاريخ نشر:05/02/84
گزيده متن كتاب چکيده :
راوي داستان نوجواني به نام "ناصر" است. او در بحبوحه‌هاي درس و امتحان رضايت خانواده را به سختي به دست مي‌آورد و راهي جبهه مي‌شود. داستان در قالب خاطراتي كه ناصر بازگو مي‌كند، شكل مي‌گيرد ... بدين سان، نويسنده با نگاهي متفاوت به مقوله‌ي جنگ، وقايع و دغدغه‌هاي آن روزگاران را به تصوير مي‌كشد.
+ نوشته شده در  Fri 9 Jan 2009ساعت   توسط   | 

سرخي تو از من
موضوع:
داستانهاي فارسي - قرن 14
پديدآورنده:
سپيده شاملو
ناشر:

نشر مركز

276 صفحه - رقعي (شوميز) - 31500 ريال - چاپ 1 - 2000 نسخه
کد کنگره:4س852الف/PIR8114
شابك:5-873-305-964
رده ديوئي:8fa3.62
تاريخ نشر:29/01/85
گزيده متن كتاب چکيده :
داستان، روايتي است از زندگي دوزن به صورت موازي كه يكي روان‌كاو و ديگري ز‌ني آسيب ديده است. "نگار"، زني است كه به تازگي از همسرش جدا شده و براي ديدن فرزندش دچار مشكل است؛ ضمن اين كه از لحاظ روحي تعادل مناسبي ندارد. سرانجام نيز روان‌كار به او كمك مي‌كند تا بحران هويتش تا حدي درمان شود.
+ نوشته شده در  Fri 9 Jan 2009ساعت   توسط   | 

سال بلوا
موضوع:
داستانهاي فارسي - قرن 14
پديدآورنده:
عباس معروفي
ناشر:

ققنوس

344 صفحه - رقعي (شوميز) - 22000 ريال - چاپ 1 - 4400 نسخه
کد کنگره:2س45ع/PIR8211
شابك:4-374-311-964
رده ديوئي:8fa3.62
تاريخ نشر:19/01/82
گزيده متن كتاب چکيده :
"دار سايه درازي داشت .وحشتناك و عجيب .خورشيد كه بر مي‌آمد، سايه‌اش از جلو همه مغازه‌ها و خانه‌ها مي‌گذشت ."رمان "سال بلوا "با اين توصيف آغاز مي‌شود" .داستاني كه در آن همه چيز منظم است و منظم نيست ;داستاني تاريخي است و تاريخي نيست ;داستاني كه روايتش خطي است و در عين حال سيال است ."ماجرا عمدتا از زبان دختري روايت مي‌شود كه پدرش سرهنگ است و در آرزوي صعود از پله‌هاي ترقي مدام سقوط مي‌كند .سرهنگ هرگز به پايتخت خوانده نمي‌شود، دخترش نيز به جاي آن كه همسر وليعهد و ملكه ايران شود، دل سپرده به عشق كوزه‌گري غريب ناچار به همسري پزشكي در مي‌آيد كه سرانجام قاتل اوست .تصوير مظلوميت زن ايراني، مظلوميت مرد هنرمند ايراني، و تاريخ پر هراس يك سرزمين كهنسال از مشخصات اصلي اين رمان به شمار مي‌آيد .
+ نوشته شده در  Fri 9 Jan 2009ساعت   توسط   | 

مشخصات كتاب


زني با چكمه ساق‌بلند سبز
موضوع:
داستانهاي كوتاه فارسي - قرن 14
پديدآورنده:
مرتضي كربلايي‌لو
ناشر:

ققنوس

104 صفحه - رقعي (شوميز) - 12000 ريال - چاپ 1 - 1650 نسخه
کد کنگره:9ز24ر/ 8184 PIR
شابك:6-633-311-964
رده ديوئي:8fa3.62
تاريخ نشر:11/06/85
گزيده متن كتاب چکيده :
مجموعه‌ي حاضر مشتمل است بر هشت داستان كوتاه با اين عناوين: "زني با چكمه‌ي ساق‌بلند سبز"، "تالاب"، "روسان دارند از آب بالا مي‌آيند"، "اتاق طبقه‌ي دوازدهم"، "سينماي مخفي"، "هيچ‌كس نفهميد كه ما هردومان به آن آدرس رفتيم و موهاي سفيد يارو را كوتاه كرديم حتي خودمان"، "قهوه‌ي ترك" و "به ياد استادم آقاي تنگو". براي نمونه در داستان آغازين، حكايت مرد گزارشگري بازگو مي‌شود كه در اروپاي غربي زندگي مي‌كرد. او پس از اطلاع يافتن از بيماري مادرش براي ديدن او به ايران مي‌آيد. اما دو روز پس از آمدن او، مادرش مي‌ميرد. او كه قصد رفتن به اروپا را داشته، به اصرار بستگان تصميم مي‌گيرد تا روز هفتم فوت مادرش در ايران بماند. او فرداي مراسم تدفين، هنگامي كه در حال قدم زدن در پياده‌رويي بود، از ماموران مبارزه با سد معبر، كه در حال جمع كردن كتاب‌هاي شخصي دست‌فروشي در پياده‌رو بودند. كتابي را دريافت مي‌كند با عنوان "گيرنده: منطقه‌ي جنگي". او در كتاب، نامه‌ي دختري را مشاهده مي‌كند كه آرزو داشت پوتين بود تا از پاي رزمندگان جنگ محافظت مي‌كرد. مرد كه تا به حال در اسناد مربوط به هيچ جنگي چنين جملاتي را نديده بود، تصميم مي‌گيرد آن دختر را بيابد و از او گزارش تهيه كند.....
+ نوشته شده در  Fri 9 Jan 2009ساعت   توسط   | 

مشخصات كتاب


روياي تبت
موضوع:
داستانهاي فارسي - قرن 14
پديدآورنده:
فريبا وفي
ناشر:

نشر مركز

184 صفحه - رقعي (شوميز) - 17500 ريال - چاپ 1 - 4000 نسخه
کد کنگره:9ر8ف/ 8298 PIR
شابك:7-824-305-964
رده ديوئي:8fa3.62
تاريخ نشر:30/01/84
گزيده متن كتاب چکيده :
نويسنده در اين رمان بر آن است با ترسيم محيط آشناي زندگي شهري و جامعه‌ي معاصر، نگاهي انتقادي بر روابط و توهم‌هاي اشخاص بيفكند و درعين حال، تصويري واقع‌گرا از عشق و روابط زن و مرد به دست دهد. اين رمان، داستان آدم‌هايي است كه از موقعيت رقم خورده‌ي روزگار درعذابند. آنان با هم زندگي نمي‌كنند، اما تنهايند. اشخاصي هستند كه در پيروي از ايده‌آل‌‌ها به هدف دلخواه نرسيده‌اند؛ آدم‌هايي هستند كه در جست و جوي فضايي تقلا مي‌كنند كه بتوانند در آن آزادانه‌تر نفس بكشند، به دنبال مكاني هستند كه بتوانند در آن جا تصويري واضح‌تر و واقعي‌تر از خود بيابند. اين اشخاص در جريان اين جست و جو شك مي‌كند، خود را به نقد مي‌كشند، تغيير مي‌يابند و حتي دچار اشتباه مي‌شوند و سرخوردگي ناشي از آن را با تمام وجود احساس مي‌كنند، اما نااميد نمي‌شوند. شخصيت‌هاي اين داستان به خود وفا دارند و نياز به زندگي بهتر را فراموش نمي‌كنند. ("تبت" كنايه از جغرافيايي است كه در آن جا انسان‌ها به طبيعت خود نزديك‌ترند، چهره‌ي يك رنگ‌تر و صميمانه‌تري از عشق را تجربه مي‌كنند و بدين ترتيب، جوهر واقعي سركوب شده‌ي وجودشان از نو پديدار مي‌شود).
+ نوشته شده در  Fri 9 Jan 2009ساعت   توسط   | 

عاشقيت در پاورقي
موضوع:
داستانهاي كوتاه فارسي - قرن 14
پديدآورنده:
مهسا محب‌علي
ناشر:

نشر چشمه

88 صفحه - رقعي (شوميز) - 7000 ريال - چاپ 1 - 1500 نسخه
کد کنگره:2ع23ح/ 8203 PIR
شابك:0-201-362-964
رده ديوئي:8fa3.62
تاريخ نشر:18/02/84
گزيده متن كتاب چکيده :
آن چه در اين كتاب جمع آمده هشت داستان كوتاه است. يكي از اين داستان‌ها "خفاشه" نام دارد. راوي مي‌گويد: "در اين داستان يك قتل اتفاق مي‌افتد. نه اين كه فكر كني داستان روايت يك قتل است." بدين سان راوي كه يك زن و به تعبير خودش نويسنده - قاتلي است، مي‌خواهد با جسد مرد حرف بزند. او خاطرنشان مي‌كند: "مردها هرگز نمي‌توانند به همه‌ي حرف‌هاي من گوش بدهند، مگر اين كه مثل اين يكي مرده باشند. هميشه وقتي با كسي حرف مي‌زنم، دلم مي‌خواهد مخاطبم به چشم‌هايم نگاه كند، مستقيم و بدون پرش. زن‌ها معمولا اين كار را مي‌كنند، با آرامش تمام؛ ولي مردها غالبا نگاه‌شان را مي‌دزدند..."
+ نوشته شده در  Fri 9 Jan 2009ساعت   توسط   | 

مشخصات كتاب


خروس
موضوع:
داستانهاي فارسي - قرن 14
پديدآورنده:
ابراهيم گلستان
ناشر:

نشر اختران

112 صفحه - رقعي (شوميز) - 15000 ريال - چاپ 1 - 3000 نسخه
کد کنگره:4خ52ل/PIR8192
شابك:0-70-7514-964
رده ديوئي:8fa3.62
تاريخ نشر:22/05/84
گزيده متن كتاب چکيده :
داستان حاضر را مساح شركت نفت روايت مي‌كند كه چون دير از جزيره‌ راه افتاده، ماشين رفته و او و همراهش مجبورند شب را در خانه‌ي "حاجي ذوالفقار"، ناخداي قاچاقچي، بگذرانند. خروس كه بانگش همواره در خانه طنين‌انداز است، پرمي‌گشايد و بر بز گچمال شده‌ي سردر خانه كه حرمتي دارد و سنتي پشتوانه‌ي آن است، فضله مي‌اندازد. خروس سمبل آگاهي و اخطار، توقع جنبندگي و بيداري است. اهل خانه، جامعه‌اي كه عرصه‌اي از تلاش مردي را هويدا مي‌كند كه با گيجي و آشفتگي درگير زندگي ـ بازي بي‌حاصل و خشونت‌آميزي شده‌اند. توصيف گذران يك روز در بندري پرت افتاده عمق مي‌يابد تا نقدي شود بر جهالت‌ها و سبعيت‌ها. پس از اسارت و كشته شدن خروس، حاجي شبانه بزمي برپا مي‌كند. راوي شبانه در حالت خواب و بيداري مي‌بيند كه كسي رفت سراغ حاجي و بز بازسازي شده و بوي نفت و تعفن برخاست. مدتي بعد حاجي را دست و پا بسته مي‌يابند. در آخر راوي و همراه از آن جا مي‌روند و طي گفت و گويي به نتيجه‌گيري از ماجرا مي‌پردازند.
+ نوشته شده در  Sat 3 Jan 2009ساعت   توسط   | 

مشخصات كتاب


بي‌بي شهرزاد
موضوع:
داستانهاي فارسي - قرن 14
پديدآورنده:
شيوا ارسطويي
ناشر:

نشر قطره

162 صفحه - رقعي (شوميز) - 15000 ريال - چاپ 1 - 2200 نسخه
کد کنگره:93ب62ر/PIR7953
شابك:964-341-342-X
رده ديوئي:8fa3.62
تاريخ نشر:16/08/83
گزيده متن كتاب چکيده :
نويسنده در اين داستان، مسائل، معضلات، و تنگناهاي چند نسل از زن ايراني و سرنوشت يكسان آنان را به تصوير مي‌كشد. داستان حاضر به شيوه نو نگاشته شده است. براي مثال، راوي مي‌گويد: "پدر من يك زن است، يك زن نقاش. يك شب يك زن نقاش، مادرم را نقاشي كرد. يك شب ديگر، نقاشي را گرفت بغلش و خوابيد. رنگ‌ها با هم قاطي شد. گفت بشو! شدم. بس كه مي‌دانم. چيزهايي كه هيچ كس نمي‌داند. من دخترم. مي‌دانم كه پسر به دنيا نمي‌آيم. آخر من از نواده‌هاي بي‌بي شهرزاد هستم. بي‌بي همه ما را زن آرزو كرد. خدا آرزوي او را شنيد و ما را آفريد. نام تمام اجداد من، حتي اگر به نام‌هاي ديگر صداشان زنده باشند، شهرزاد است. حتي مادر من، مريم، كه از شهرزاد بودن چيز زيادي سرش نمي‌شد، وقتي من را آبستن مي‌شد نامش شهرزاد بود... من از تن مريم خلاص شدم. تن مريم هم از آن دنياي بي‌نقاشي خلاص شد. او مي‌ميرد. پسر سنگ‌ تراش روي سنگ مرمر درازي نام او را مي‌كوبد. براش گريه مي‌كند و ديگر هيچ وقت لب به چاي نمي‌زند. حالا مريم هم براي خودش كتيبه‌اي دارد. پسر سنگ‌تراش تاريخ تولد و مرگش را روي سنگ قبر او حك مي‌كند و اشك مي‌ريزد. نمي‌داند مريم حالا زنده‌تر است. چون بي‌بي شهرزاد كتيبه مريم را كوبيد به سينه سنگ تاريخ و من را از ذهن تابلوي دوست سوگند خورده به نقاشي خلق نشده‌اش سپرد به رايانه تا به ذهن جهان مخابره شوم".
+ نوشته شده در  Sat 3 Jan 2009ساعت   توسط   | 

مشخصات كتاب


باورهاي خيس يك مرده
موضوع:
داستانهاي فارسي - قرن 14
پديدآورنده:
محمد محمدعلي
ناشر:

ققنوس

312 صفحه - رقعي (شوميز) - 28000 ريال - چاپ 1 - 2200 نسخه
کد کنگره:25ب835ح/ 8203 PIR
شابك:964-311-497-X
رده ديوئي:8fa3.62
تاريخ نشر:04/12/83
گزيده متن كتاب چکيده :
"باروهاي خيس يك مرده" روايت گروهي كارمند است كه بر حسب تصادف صاحب زمين مي‌شوند. "صبوري" راوي داستان كه بيش‌ترين دخالت را در ساخت و ساز مجموعه‌ي مسكوني كاركنان دارد، آرام آرام درگير ماجراهايي مي‌شود كه او را به آيين عروسي آب (قنات) مي‌برد و باورهاي كهن را زنده مي‌كند. او نه تنها هستي مادي كه جان خود را سرانجام در اين راه از دست مي‌دهد. البته نويسنده، پايان كار را به صورتي مبهم، و تنها با سكته‌ي راوي نشان مي‌دهد. محور اصلي اين رمان ـ كه حد فاصلي ميان رمان واقع‌گرا و رمان آييني است ـ در واقع كتابي است كهنه كه از نياكان راوي به او ارث رسيده است.
+ نوشته شده در  Sat 3 Jan 2009ساعت   توسط   | 

مشخصات كتاب


باغهاي شني
موضوع:
داستانهاي فارسي - قرن 14
پديدآورنده:
حميدرضا نجفي
ناشر:

نيلوفر

128 صفحه - رقعي (شوميز) - 13000 ريال - چاپ 1 - 2200 نسخه
کد کنگره:2ب7412ج/PIR8243
شابك:4-203-448-964
رده ديوئي:8fa3.62
تاريخ نشر:27/09/84
گزيده متن كتاب چکيده :
شماره‌ي پنجم از مجموعه‌ي حاضر از 5 داستان كوتاه با اين عناوين، فراهم آمده است: "دو، دوسر"، "گمشده در آفريقا"، "پيش"، "دم آخر" و "مخلص". براي مثال در داستان "پيش"، اسماعيل كه در زندان به سر مي‌برد با هم‌سلولي جديدي با نام "جهان" آشنا مي‌شود. "جهان" به دليل حمل 50 گرم مواد مخدر، توسط مامورين دستگير شده و در انتظار حكم نهايي است و سرانجام به سي سال حبس و پنج ميليون جريمه، محكوم مي‌شود.
+ نوشته شده در  Sat 3 Jan 2009ساعت   توسط   | 

مشخصات كتاب


بازي آخر بانو
موضوع:
داستانهاي فارسي - قرن 14
پديدآورنده:
بلقيس سليماني
ناشر:

ققنوس

292 صفحه - رقعي (شوميز) - 25000 ريال - چاپ 1 - 2200 نسخه
کد کنگره:
شابك:3-609-311-964
رده ديوئي:8fa3.62
تاريخ نشر:29/08/84
گزيده متن كتاب چکيده :
داستان با صحنه‌ي مرگ "اختر اسفندياري" از دوستان راوي كه به خاطر فعاليت‌هاي سياسي خود در راه عدالت اجتماعي، ترور شده، آغاز مي‌شود. "گل بانو"، راوي داستان نيز مرتبا از آقاي "محمد جاني" كه استاد فلسفه است، كتاب‌هايي را از روشنفكران معاصر، دريافت مي‌كند. در اين حال "حيدر"، از "گل بانو" خواستگاري كرده، اما او پيشنهاد "حيدر" را نمي‌پذيرد و ...
+ نوشته شده در  Sat 3 Jan 2009ساعت   توسط   | 

مشخصات كتاب


اهل غرق
موضوع:
داستانهاي فارسي - قرن 14
پديدآورنده:
منيرو رواني‌پور
ناشر:

نشر قصه

312 صفحه - رقعي (شوميز) - 25000 ريال - چاپ 1 - 2000 نسخه
کد کنگره:9الف23و/75 PIR
شابك:
رده ديوئي:8fa3.62
تاريخ نشر:05/02/83
گزيده متن كتاب چکيده :
اين داستان حكايت كشتي شكستاني است در عمق آب‌هاي دريا كه تلاش مي‌كنند با تعمير كشتي خود به زندگي زميني باز گردند و نيز اعتقادت و باورهاي مردمان روستايي از روستاهاي جنوب ايران و حول و ولايي كه از وحشت "بوسلمه"، شيطان قدرتمند درياها در ذهن دارند، روايت شده است.
+ نوشته شده در  Sat 3 Jan 2009ساعت   توسط   | 

مشخصات كتاب


انجيرهاي سرخ مزار
موضوع:
داستانهاي كوتاه فارسي - قرن 14
داستانهاي كوتاه فارسي - افغانستان - قرن 14
پديدآورنده:
شيوا حريري
محمدحسين محمدي
ناشر:

نشر چشمه

132 صفحه - رقعي (شوميز) - 11000 ريال - چاپ 1 - 1500 نسخه
کد کنگره:8الف8ح/PIR9032
شابك:5-199-362-964
رده ديوئي:8fa3.62
تاريخ نشر:19/12/83
گزيده متن كتاب چکيده :
اين مجموعه حاوي داستان‌هاي كوتاهي است از ادبيات معاصر افغانستان كه به زبان فارسي (گويش افغاني) به طبع رسيده است. اين داستان‌ها به نوعي گوياي فضاي آشوب زده‌ي افغانستان، رنج‌ها و سنن اجتماعي آن ديار است. در پايان كتاب معني واژه‌ها و اصطلاحات به كار رفته در داستان‌ها، درج گرديده است.
+ نوشته شده در  Sat 3 Jan 2009ساعت   توسط   | 

مشخصات كتاب


استخوان خوك و دست‌هاي جذامي
موضوع:
داستانهاي فارسي - قرن 14
پديدآورنده:
شيوا حريري
مصطفي مستور
ناشر:

نشر چشمه

84 صفحه - رقعي (شوميز) - 8000 ريال - چاپ 1 - 2000 نسخه
کد کنگره:5الف2س8211/PIR
شابك:9-197-362-964
رده ديوئي:8fa3.62
تاريخ نشر:12/12/83
گزيده متن كتاب چکيده :
رمان حاضر قصه‌ي درماندگي و رهايي است. نگاهي است به هفت زندگي از ميان انبوه زندگي‌هاي جاري در يك مجموعه عظيم مسكوني، زندگي‌هايي كه از كنار هم عبور مي‌كنند، بي‌آن كه بر هم تاثير بگذارند يا حتي از وجود هم آگاهي پيدا كنند. داستان با زاويه‌ي ديد سوم شخص يا داناي كل نوشته شده است و بدين گونه اين امكان فراهم مي‌آيد تا تنها خواننده ـ همچون يك داناي كل ـ بتواند به تك تك زندگي‌ها سرك بكشد و به پيچيدگي‌هاي حيات انساني كه در هفت زندگي بحران زده پديد آمده خيره شود.
+ نوشته شده در  Sat 3 Jan 2009ساعت   توسط   | 

مشخصات كتاب


از شيطان آموخت و سوزاند
موضوع:
داستانهاي فارسي - قرن 14
پديدآورنده:
فرخنده آقايي
ناشر:

ققنوس

312 صفحه - رقعي (شوميز) - 42000 ريال - چاپ 1 - 1650 نسخه
کد کنگره:4الف56ق/PIR7929
شابك:978-964-311-724-5
رده ديوئي:8fa3.62
تاريخ نشر:24/11/86
گزيده متن كتاب چکيده :
رن در سالن مرجع كتابخانه‌ي عمومي نشسته بود كه ناگهان دريافت بسياري از لغات را فرموش كرده است. او مدعي است در دبيرستان ژاندارك درس مي‌خوانده و زبان انگليسي و فرانسوي را مي‌داند. او در سي و سه سالگي از شوهرش طلاق گرفته و به قبرس مي‌رود تا از آن‌جا راهي انگلستان شود، ولي بنا به دلايلي به ايران بازمي‌گردد. بدون داشتن هيچ پول و يا شناختن فردي، در فرودگاه مي‌خوابد. پس از سه روز عده‌اي آمده و او را به مركز بهزيستي شفق و به ميان معتادان و ولگردان مي‌برند. او توانسته از شفق خارج شود. حالا در سالن‌ مطالعه‌ي كتابخانه‌اي شبانه‌روزي مي‌خوابد، به صورت خصوصي تدريس مي‌كند، براي نگهداري از كودكي به خانه‌ي آن‌ها مي‌رود، كلفتي مي‌كند، و زندگي خود را مي‌گذراند. او خاطرات خود را به صورت روزشمار بيان مي‌كند و از گذشته، حال و آينده‌ي مورد نظر خود سخن مي‌گويد.
+ نوشته شده در  Sat 3 Jan 2009ساعت   توسط   | 

مشخصات كتاب


از رگ هر تاك دشت سايه‌ها
موضوع:
داستانهاي فارسي - قرن 14
پديدآورنده:
خسرو حمزوي
ناشر:

افق

624 صفحه - رقعي (شوميز) - 58000 ريال - چاپ 1 - 2200 نسخه
کد کنگره:4الف3م/ 8022 PIR
شابك:5-122-369-964
رده ديوئي:8fa3.62
تاريخ نشر:23/09/83
گزيده متن كتاب چکيده :
در اين رمان، زندگي خانواده‌اي روايت مي‌شود كه زوال و فروپاشي، تاريخي را تجربه مي‌كنند؛ آدم‌هايي كه با گرايش‌هاي مختلف و در مكان‌هاي مختلف، اسير يك سنت مرموز و توهم‌زاي تاريخي هستند. نسل‌هاي مختلف اين خانواده، هر يك سوال و رازهايي را در سينه خود دارند كه آن‌ها را در كنار يك ديگر قرار مي‌دهد. آن‌ها براي يافتن سوال‌هاي خود كه به هويت متزلزلشان مربوط مي‌شود، دست به قصه‌گويي زده و با يك ديگر گفت‌وگو مي‌كنند.
+ نوشته شده در  Sat 3 Jan 2009ساعت   توسط   | 


از چشم‌هاي شما مي‌ترسم
موضوع:
داستانهاي فارسي - قرن 14
پديدآورنده:
فرخنده پورحاجي‌زاده
ناشر:

نشر علم

220 صفحه - رقعي (شوميز) - 21000 ريال - چاپ 1 - 1650 نسخه
کد کنگره:4الف3315و/7992 PIR
شابك:964-405-296-X
رده ديوئي:8fa3.62
تاريخ نشر:09/02/83
گزيده متن كتاب چکيده :
از "چشم‌هاي شما مي‌ترسم" رماني است اثر "فرخنده حاجي‌زاده". راوي در اين رمان، مدهوش، منتشر، قطعه قطعه و شيفته است. در اين رمان، سنگباره‌ها در دست‌هاي بي‌قرار و معصوم، بي‌تابانه منتظرند تا شر و تجسم آن را از جهان دور كنند و انسان شرور اينك عارفي است، موسيقيدان، مشتاق كه با سه تار، ياسيني را مي‌خواند... هنگام سنگسار شدن "مشتاق" شايد با لبخندي حزين و خونين به انسان‌هاي هراسان از نگاه ـ قاتلانش ـ گفته بود: از چشم‌هاي شما مي‌ترسم... مشتاق سنگسار مي‌شود... تراژدي شكل مي‌گيرد... سنگپاره‌ها در دست‌هاي معصوم و بي‌قرار، منتظرند تا شر و تجسم آن را از جهان دور كنند و انسان شر، اينك زني است كه جرات عاشقي داشته است. آن چه آمده در كرمان دويست سال پيش است، پيش از هجوم آقا محمد خان و در كرمان دوران نزديك، گذشته است؛ اما رد اين نوع تراژدي را مي‌توان در تاريخ و تا ژرفاي آن، تا مرز اساطير پي‌گرفت، حلاج، سهروردي، ماني و مزدك و امثال اينها كه در عشق به معاني، محو هستند و از منظر ديگر، شيرين و تهمينه و خاصه سودابه.... اينها كه جرات مردسالار و مبتني بر فرهنگ عشايري، فئودالي مي‌يابند. اما خود دير يا زود به ناگريز به زاري زار درهم مي‌شكنند. داستان به شيوه پست‌ مدرن، گوياي حادثه‌اي است كه درگذشته روي داده است. اين رمان روايت سيال لغزنده‌اي است كه روح زمان در آن از ياد رفته و اينك از ذهن و زبان "مانا" دختري بازگو مي‌شود كه به فضاي جنيني‌اش باز گشته و به گونه‌اي نمادين و پر از پرش‌هاي پريشان تاريخي به واگويي زندگي خود آمده است. در جايي از كتاب مي‌خوانيم: "روايت زندگي خود هركس مهم‌ترين روايت است" و در جايي ديگر نويسنده اذعان مي‌دارد كه در واقعيت چيزي هست كه به هيچ عكسي منتقل نمي‌شود. پس شايد بتوان گفت اين قصه در اصل عكس ناقصي است از قصه خود راوي كه تخيل و به خصوص در هم ريختن زمان به آن ابعاد تازه‌اي بخشيده، عشق، انتظار و جست و جو باعث شده‌اند تا قصه از كشش مناسبي برخوردار باشد. رواني و سياليت، چند زباني بودن و همچنين فضاسازي ملموس و مانوس نيز به اين كشمكش كمك مي‌كند پيش زمينه تاريخي از وقايع كرمان به دست آقا محمد خان، آشنايي با فرقه دراويش، آوردن شخصيت‌هايي از شاهنامه، لطفعلي خان زند... به قصه ابعاد بيشتري مي‌بخشد.
+ نوشته شده در  Sat 3 Jan 2009ساعت   توسط   | 

مشخصات كتاب


آوسنه بابا سبحان
موضوع:
داستانهاي فارسي - قرن 14
پديدآورنده:
محمود دولت‌آبادي
ناشر:

موسسه ‌انتشارات‌ نگاه

152 صفحه - رقعي (شوميز) - 13000 ريال - چاپ 1 - 10000 نسخه
کد کنگره:8آ7و/PIR8047
شابك:8-211-351-964
رده ديوئي:8fa3.62
تاريخ نشر:29/02/83
گزيده متن كتاب چکيده :
موضوع اين رمان، تلاش زمين‌داري از نوع سنتي و جابه‌جايي آن با نظام زمين‌داري بورژوايي، اجاره‌داري و تشديد استثمار سرمايه و نماينده آن "عادله" زني از نيروي كار دهقانان است. بحران در داستان هنگامي رخ مي‌دهد كه عادله كه پنج دانگ ملك اجاره‌اي را در تملك خود دارد تصميم مي‌گيرد يك دانگ بقيه را از صالح گرفته و به مردي به نام "غلام" كه بر او مهر افكنده، واگذار كند. غلام در يك درگيري پس از كشته شدن صالح مي‌گريزد و عادله در اين فرار به او كمك مي‌كند و ...
+ نوشته شده در  Sat 3 Jan 2009ساعت   توسط   | 

آواز كشتگان
موضوع:
داستانهاي فارسي - قرن 14
پديدآورنده:
رضا براهني
ناشر:

نشر و پژوهش دادار

432 صفحه - رقعي (شوميز) - 29000 ريال - چاپ 1 - 2500 نسخه
کد کنگره:8آ38ر/PIR7963
شابك:8-46-7294-964
رده ديوئي:8fa3.62
تاريخ نشر:21/12/81
گزيده متن كتاب چکيده :
در اين رمان، "محمود شريفي"، نويسنده و استاد ترك، براي افشاي زندان‌هاي سياسي، اسناد و مداركي گرد مي‌آورد و آن را به خارج از كشور ارسال مي‌كند .همين امر سبب مي‌شود او دستگير و در زندان شكنجه شود .فصل اول رمان با عنوان "قهرمان زشت"، حديث نفس "محمود "است .او كه تازه از زندان آزاد شده، به كساني كه نسبت به آزادي او مشكوك‌اند پاسخ مي‌دهد .او در برابر مفتريان مي‌كوشد خود را از هيات يك قهرمان زشت در آورد . ماجراهاي بخش دوم رمان (حديث پري دران) در دانشگاه مي‌گذرد ;با اين وصف كه "دكتر عرب"، فراماسونر است" .دكتر قاصد "ـ رئيس دانشگاه ـ دوست وزير خارجه امريكاست .بقيه دست اندركاران نيز متملق، ساواكي و عامل حكومت‌اند :كهنه پرستاني كه "در دانشكده و در فرهنگ مملكت كه با هر چيزي كه تازه باشد، خلاق باشد، مخالفت مي‌كنند ."دانشجويان نيز فقط با انگيزه جنسي به دانشگاه كشيده شده‌اند .گويي در دانشگاه تنها دو آدم سالم وجود دارد :محمود شريفي و دكتر خرسندي .اولي روانه زندان مي‌شود، و دومي خسته از خلا وحشتناك، مهاجرت مي‌كند .رمان با شرح زندگي خانوادگي محمود و نقش همسرش "سهيلا "در مبارزات او پيش مي‌رود . در بخش سوم، با عنوان "حديث آينه چشمان "محمود به هنگام اسارت خاطراتي را به ياد مي‌آورد كه همگي با مضمون "اسارت "در ارتباط هستند ....
+ نوشته شده در  Sat 3 Jan 2009ساعت   توسط   | 

مشخصات كتاب


آذر، ماه آخر پاييز: هفت داستان
موضوع:
داستانهاي كوتاه فارسي - قرن 14
پديدآورنده:
ابراهيم گلستان
ناشر:

بازتاب نگار

154 صفحه - رقعي (شوميز) - 17000 ريال - چاپ 1 - 3000 نسخه
کد کنگره:43آ57ل/ 18192 PIR
شابك:3-20-8223-964
رده ديوئي:8fa3.62
تاريخ نشر:17/11/84
گزيده متن كتاب چکيده :
داستان‌هاي اين مجموعه، عبارت است از: به دزدي رفته‌ها، آذرماه آخر پاييز، شب عصيان، در خم راه، يادگار سپرده، شب‌دراز، و ميان ديروز و فردا. براي مثال‌ در داستان "تب عصيان"، نويسنده فضاي زندان و موقعيت زندانيان سياسي را به تصوير مي‌كشد. "احمد كاوه" يكي از زندانياني است كه به شدت شكنجه مي‌شود و با مشاهده‌ي شكنجه‌ي او، يكي از زندانيان به فكر اعتصاب مي‌افتد. اما با بي‌تفاوتي هم سلولي‌هاي او نسبت به اين امر، اعتصاب ثمره‌اي نمي‌بخشد.
+ نوشته شده در  Sat 3 Jan 2009ساعت   توسط   | 

مطالب قدیمی‌تر